Welcome to my blog


Monday, December 5, 2011

Kata Nafi

Ø  Kata Nafi digunakan untuk menafikan atau menidakkan sesuatu.

Ø  Terdapat dua kata nafi, iaitu :
a. Tidak
b. Bukan

Ø  Penggunaannya:
a. Tidak           -  digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi.
b. Bukan          -  digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.

Ø  Contoh ayat:
a. Mereka tidak menggosok gigi pagi tadi.
b. Lelaki tua itu bukan datuk saya.


Latihan

tidak
bukan

1. Jing Wen _____________ cerdik sangat tetapi sangat rajin.
2. _____________ Faizah yang menulis sajak itu.
3. Dia menangis kerana _____________ tahu menjawab soalan Matematik yang agak susah.
4. Encik Chong _____________ pekerja di kilang itu tetapi seorang guru.
5. Saya _____________ akan putus asa walaupun sudah banyak kali gagal dalam peperiksaan.

No comments:

Post a Comment